Privaatsuspoliitika

Goldtime isikuandmete töötlemise vastutavaks töötlejaks on: Megafort OÜ, Pärnu mnt. 141, Tallinn 11314.

Isikuandmete kaitse

Isikuandmed on andmed, mida Goldtime kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks.
Goldtime kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Goldtime tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679. Goldtime rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki Goldtime veebilehe külastamise ja konto halduskeskkonnas sooritatud ostude käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Goldtime rakendab kõiki turvameetmeid (s.h. füüsilisi, infotehnoloogilisi ja organisatsioonilisi) töödeldavate isikuandmete kaitseks. Ligipääs isikuandmetele on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide Goldtime klientide isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina.

1. Milliseid andmeid kogutakse?

Goldtime e-poe külastamisel kogutakse külastaja kohta järgmiseid isikustamata andmeid:

Andmeid kogutakse veebilehe külastatuste ja viibimiste kohta, et selle põhjal veebilehte parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.

Juriidiliste isikute andmete töötlemiseks kogume äriühingu nime, registrinumbrit, käibemaksukohuslaseks registreerimise numbrit, aadressi, e-posti aadresse kontakteerumiseks ja arve saatmiseks, ettevõtet esindavate kontaktisikute nimesid ja nende e-posti aadresse ning kontakttelefone.

Makseid töötleb Montonio Finance UAB. Maksete töötlemisel on Montonio eraldiseisev vastutav töötleja, kes edastab Goldtime’ile vaid infot makse õnnestumise kohta. Järelmaksuga seotud pangateenuste osas on meie partneriteks LHV Pank AS, Esto AS, ja Holm Bank AS.

2. Isikuandmete kasutamine

Goldtime võib kasutada teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

3. Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?

Goldtime püsikliendiks registreerunud isikute andmeid säilitatakse tähtajatult. Goldtime e-poe isikustamata tehnilisi veebilehel kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.
Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest interaktsioonist teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada.
Interaktsiooniks loetakse mh otseturundusele reageerimist vaatamise või lingile klikkimise kaudu.

4. Kellele võib kogutud andmeid edastada?

Goldtime on isikuandmete vastutavaks töötlejaks. Goldtime poolt töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.
Goldtime ostude raames klientide poolt töödeldavaid isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja õigus neid andmeid töödelda, väljaanda või edastada kuulub üksnes andmete omaniku (kliendi) vastutusalasse.
Goldtime kliendi tellimusel osutab Goldtime tehnilist abi andmetöötluses, kuid sellest ei muutu andmete omandi- ja vastutussuhe.

Kui püsikliendiprogrammiga liitunud klient andnud vastava nõusoleku, võib Goldtime kliendi paremaks teenindamiseks avaldada koostööpartneritele kliendi e-posti aadressi. Kõikidel klientidel on igal ajal õigus eelnevalt antud nõusolek tagasi võtta.

Koostööpartner, kellele andmeid edastatakse on Smaily (Sendsmaily OÜ) Paldiski mnt 29, 10612, Tallinn,Harjumaa, Eesti.

5. Millised õigused on isikul kogutud andmetele?

Õigus oma andmetega tutvuda, parandada, lõpetada töötlemine.

E-poes registreerunud kliendil on õigus tutvuda, muuta/parandada enda isikuandmeid e-poe kontohalduskeskkonnas. Kui isikuandmed ei ole muudetavad, kättesaadavad, avalikustatud veebilehel, tuleks meile esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus andmete saamiseks või parandamiseks. Võimalusel väljastatakse või parandatakse andmed 7 tööpäeva jooksul.

Goldtime kauplustes registreerunud püsikliendil on õigus tutvuda, muuta/parandada enda isikuandmeid Goldtime kauplustes või saates päring e-posti aadressil goldtime@goldtime.ee
Kui soovitakse loobuda otseturunduslikest pakkumistest, saab seda teha koheselt iga saadetud turundusliku kirja lõpus asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub koheselt.
Kui isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saab nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks tuleks esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus.

Kliendil on õigus nõuda tema isikuandmete töötlemise lõpetamist või tema isikuandmete parandamist, kustutamist või sulgemist igal ajal. Goldtime teostab vastava toimingu hiljemalt kolme tööpäeva jooksul alates kliendi poolt kirjaliku avalduse esitamisest.

Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Goldtime-i, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

6. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Goldtime veebilehte kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil goldtime@goldtime.ee.